วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

kanngan-p6-2-key

 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.6  - หน่วยที่ 2 งานเกษตรน่ารู้ (เฉลย)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น