วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

kanngan-p3-7-key

 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.3 - หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉลย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น