วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

history-p4-1-key

  ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.4 - หน่วยที่ 1 ยุคสมัย และวิธีการทางประวัติศาสตร์. (เฉลย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น