วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

kanngan-p2-7-key

 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.2- หน่วยที่ 7 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉลย)


 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น