วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

kanngan-p5-2-key

 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.5 - หน่วยที่ 2 งานเกษตรคู่บ้าน. (เฉลย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น