วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

history-p3-2-key

 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ประวัติศาสตร์ ป.3 - หน่วยที่ 2 การตั้งถิ่นฐาน และการดำเนินชีวิต (เฉลย)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น