วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2566

kanngan-p4-4-key

 ข้อสอบพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ - กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ป.4 - หน่วยที่ 4 ชำนาญงานช่าง (เฉลย)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น