วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2563

Blog for Education

     
          Blog นี้ เป็น Blog ที่รวบรวมเนื้อหาในแต่ละบทเรียน และสรุปให้นักเรียนง่ายต่อการอ่าน รวมถึงแบบฝึกหัด และแบบทดสอบ พร้อมเฉลย โดยมีวัตถุประสงเพื่อให้นักเรียน ได้ประเมินความรู้ของนักเรียนในแต่ละเรืองที่นักเรียนได้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนสอบเก็บคะแนน และสอบปลายภาค เรียน ซึ่งทำให้นักเรียนได้เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ สร้างความเข้าใจ และเพิ่มความมั่นใจให้มากยิ่งขึ้น  • คู่มือเตรียมสอบ ป.1 (8 กลุ่มสาระวิชา)
  • คู่มือเตรียมสอบ ป.2


           

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

Math-P2-test

***คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***

Math-P2-Ex

***คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน***

วันอังคารที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 11 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - แบบทดสอบ (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 11 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - แบบทดสอบ (เฉลย)คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 11 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - แบบทดสอบ

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 11 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - แบบทดสอบ


คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 111 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - แบบฝึกหัด (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 111 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - แบบฝึกหัด (เฉลย)คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 11 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - แบบฝึกหัด

คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2) - บทที่ 11 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน - แบบฝึกหัด