วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2642

หน้าแรก - site map

***คลังข้อสอบ อนุบาล - ประถม - มัธยม***
วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ***

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - (่เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 6

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 6


ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 5

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 5


Download เป็น PDF File                   เฉลย
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 4

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 4


ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 3

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 3