วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2642

หน้าแรก - site map

***คลังข้อสอบ อนุบาล - ประถม - มัธยม***

  • แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ ป.1 - ม.6

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2566

***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1***

  ***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1***

แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1 - หน่วยที่ 4 วัฒนธรรม

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1 - หน่วยที่ 4 วัฒนธรรมแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1 - หน่วยที่ 3 กฎหมาย

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1 - หน่วยที่ 3 กฎหมายแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1 - หน่วยที่ 2 การเมืองการปกครอง

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1 - หน่วยที่ 2 การเมืองการปกครองแบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1 - หน่วยที่ 1 พลเมืองดี

  แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.1 - หน่วยที่ 1 พลเมืองดี
***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.456***

  ***แบบทดสอบประจำหน่วยการเรียนรู้ - วิชา ภูมิศาสตร์ ม.456***