วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2642

ฺหน้าแรก - site map

***คลังข้อสอบ อนุบาล - ประถม - มัธยม***

  • ข้อสอบมาตรฐาน
    • ข้อสอบมาตรฐาน ป.1 - ป.6


วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

***แนวข้อสอบปลายปี ม.2 - วิชาภูมิศาสตร์***

  ***แนวข้อสอบปลายปี ม.2 - วิชาภูมิศาสตร์***

แนวข้อสอบปลายปี - วิชาภูมิศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี - วิชาภูมิศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1)***แนวข้อสอบปลายปี ม.1 - วิชาภูมิศาสตร์***

  ***แนวข้อสอบปลายปี ม.1 - วิชาภูมิศาสตร์***

แนวข้อสอบปลายปี - วิชาภูมิศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี - วิชาภูมิศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1)

***แนวข้อสอบปลายปี ป.6 - วิชาประวัติศาสตร์***

  ***แนวข้อสอบปลายปี ป.6 - วิชาประวัติศาสตร์***

แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)