วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2642

ฺหน้าแรก - site map

***คลังข้อสอบ อนุบาล - ประถม - มัธยม***
วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565

***สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2***

 ***สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2***

social-m2-sara5

        สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2 - สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์social-m2-sara4

       สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2 - สาระที่ 4 ประวัติศาสตร    social-m2-sara3

      สรุปเนื้อหา - วิชาสังคมศึกษา ม.2 - สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์