วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ***

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - (่เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 6

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 6


ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 5

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 5


Download เป็น PDF File                   เฉลย
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 4

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 4


ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 3

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 3

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 2

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 2


ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 1

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาภาษาอังกฤษ - Module 1***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา***

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - (เฉลย)

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - (เฉลย)


ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 2 พลศึกษา - หน่วยที่ 4 พัฒนาสมรรถภาพ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 2 พลศึกษา - หน่วยที่ 4 พัฒนาสมรรถภาพข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 2 พลศึกษา - หน่วยที่ 3 กีฬา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 2 พลศึกษา - หน่วยที่ 3 กีฬา
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 2 พลศึกษา - หน่วยที่ 2 กิจกรรมคลายเครียด

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 2 พลศึกษา - หน่วยที่ 2 กิจกรรมคลายเครียดข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 2 พลศึกษา - หน่วยที่ 1 มั่นใจในลีลา

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 2 พลศึกษา - หน่วยที่ 1 มั่นใจในลีลา
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 1 สุขศึกษา - หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 1 สุขศึกษา - หน่วยที่ 4 ความปลอดภัยในชีวิต
ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 1 สุขศึกษา - หน่วยที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพ

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา - ตอนที่ 1 สุขศึกษา - หน่วยที่ 3 สร้างเสริมสุขภาพ