วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

***แนวข้อสอบปลายปี ม.2 - วิชาภูมิศาสตร์***

  ***แนวข้อสอบปลายปี ม.2 - วิชาภูมิศาสตร์***

แนวข้อสอบปลายปี - วิชาภูมิศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี - วิชาภูมิศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1)***แนวข้อสอบปลายปี ม.1 - วิชาภูมิศาสตร์***

  ***แนวข้อสอบปลายปี ม.1 - วิชาภูมิศาสตร์***

แนวข้อสอบปลายปี - วิชาภูมิศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี - วิชาภูมิศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1)

***แนวข้อสอบปลายปี ป.6 - วิชาประวัติศาสตร์***

  ***แนวข้อสอบปลายปี ป.6 - วิชาประวัติศาสตร์***

แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 1)
***แนวข้อสอบปลายปี ป.5 - วิชาประวัติศาสตร์***

  ***แนวข้อสอบปลายปี ป.5 - วิชาประวัติศาสตร์***

แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ป.5 (ชุดที่ 1)
วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

***แนวข้อสอบปลายปี ป.4 - วิชาประวัติศาสตร์***

  ***แนวข้อสอบปลายปี ป.4 - วิชาประวัติศาสตร์***

แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ป.4 (ชุดที่ 1)
***แนวข้อสอบปลายปี ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์***

  ***แนวข้อสอบปลายปี ป.3 - วิชาประวัติศาสตร์***

แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1)

***แนวข้อสอบปลายปี ป.2 - วิชาประวัติศาสตร์***

  ***แนวข้อสอบปลายปี ป.2 - วิชาประวัติศาสตร์***


แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)
***แนวข้อสอบปลายปี ป.1 - วิชาประวัติศาสตร์***

  ***แนวข้อสอบปลายปี ป.1 - วิชาประวัติศาสตร์***


แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ป.1 (ชุดที่ 1)