แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 - ป.6

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 - ป.6***

ป.4***วิชาวิทยาศาสตร์***


***วิชาสังคมศึกษา******วิชาประวัติศาสตร์***
***วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี******วิชาสุขศึกษาและพลศีกษา***
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.2
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.3
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.4
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.5
  • แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.6


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น