วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2563

***แนวข้อสอบปลายปี ม.2 - วิชาประวัติศาสตร์***

  ***แนวข้อสอบปลายปี ม.2 - วิชาประวัติศาสตร์***

แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ม.2 (ชุดที่ 1)

***แนวข้อสอบปลายปี ม.1 - วิชาประวัติศาสตร์***

  ***แนวข้อสอบปลายปี ม.1 - วิชาประวัติศาสตร์***

แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี - วิชา ประวัติศาสตร์ ม.1 (ชุดที่ 1)***แนวข้อสอบปลายปี ม.4 - ม.6 - วิชาหน้าที่พลเมือง***

 ***แนวข้อสอบปลายปี ม.4 - ม.6 - วิชาหน้าที่พลเมือง***

แนวข้อสอบปลายปี - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.4 - ม.6 เล่ม 1 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.4 - ม.6 เล่ม 1 (ชุดที่ 1)


แนวข้อสอบปลายปี - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.4 - ม.6 เล่ม 2 (ชุดที่ 1)

 แนวข้อสอบปลายปี - วิชา หน้าที่พลเมือง ม.4 - ม.6 เล่ม 2 (ชุดที่ 1)