วันเสาร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2562

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวิเครราะห์ และการนำเสนอข้อมูล

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาคณิตศาสตร์) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การวิเครราะห์ และการนำเสนอข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น