วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.4 (วิชาเทคโนโลยี-วิทยาการคำนวณ) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.4 (วิชาเทคโนโลยี-วิทยาการคำนวณ) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น