วันอาทิตย์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2562

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.4 (วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องมือเกษตาน่ารู้

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.4 (วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เครื่องมือเกษตาน่ารู้


ที่มา : แผนการจัดการการเรียนรู้ อจท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น