วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาภูมิศาสตร์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตำแหน่ง ระยะ ทิศ และแผนผัง

แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาภูมิศาสตร์ ป.1) - หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตำแหน่ง ระยะ ทิศ และแผนผัง


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น