วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

pasapatee-p6-test-lesson3

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) ป.6 (ชุดที่ 2) - ภาษาพาที - บทที่ 3 อ่านป้ายได้สาระ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น