วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

pasapatee-p6-test-lesson6

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) ป.6 (ชุดที่ 2) - ภาษาพาที - บทที่ 6 กลอนกานท์จากบ้านไทย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น