วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) ป.6 (ชุดที่ 2) - วรรณคดีลำนำ - บทที่ 4 อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี

แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) ป.6 (ชุดที่ 2) -  วรรณคดีลำนำ - บทที่ 4 อย่าชิงสุกก่อนห่ามไม่งามดี


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น