ข้อสอบ - ภาษาอังกฤษ ป.1

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.1 (ชุดที่ 4)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.1 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.1 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - English ป.1 (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาภาษาอังกฤษ ป.1 (ชุดที่ 1)*** ***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาภาษาอังกฤษ******ข้อสอบมาตรฐาน ชั้น ป.1 วิชาภาษาอังกฤษ***

1 ความคิดเห็น: