ข้อสอบ สังคม ป.4

***ข้อสอบสังคมศึกษา ป.4******แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 4)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 3)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.4 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.4 (วิชาสังคมศึกษา)******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4(ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสังคมศึกษา***

1 ความคิดเห็น:

  1. เฉลยในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไม่มีเฉลยครับเพราะดันไปซ้ำกับหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

    ตอบลบ