ข้อสอบ สังคม ป.3

***ข้อสอบวิชาสังคมฯ ป.3***
***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 6)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 5)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 4)******แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 3)***
***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1)***
***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.3 (วิชาสังคมศึกษา)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 2)***
***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1)***
***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาสังคมศึกษา***

1 ความคิดเห็น: