วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

***ข้อสอบ (ปลายภาคเรียน)***

***ข้อสอบ (ปลายภาคเรียน)***

 • ป.1
  • ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.1 - วิชาสังคมศึกษา


 • ป.2
  • ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.2 - วิชาสังคมศึกษา

 • ป.3
  • ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.3 - วิชาสังคมศึกษา

 • ป.4
  • ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.4 - วิชาสังคมศึกษา

 • ป.5
  • ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.5 - วิชาสังคมศึกษา

 • ป.6
  • ข้อสอบปลายภาคเรียน ป.6 - วิชาสังคมศึกษา

 • ม.1
 • ม.2
 • ม.3
 • ม.4
 • ม.5
 • ม.6

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น