วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563

สรุปเนื้อหาประจำบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.5 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม - บทที่ 4 การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

สรุปเนื้อหาประจำบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.5 - สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม - บทที่ 4 การอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น