วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 2)***
  • บทที่ 1 การปกครองระบอบประชาธิปไตย
  • บทที่ 2 พลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย สมาชิกที่ดีของชุมชน
  • บทที่ 3 วัฒนธรรมท้องถิ่น วัฒนธรรมไทยในภูมิภาคต่าง ๆ
  • บทที่ 4 เศรษฐศาสตร์น่ารู้ การบริโภคสินค้า และบริการ
  • บทที่ 5 เงินในระบบเศรษฐกิจ เงินทองของมีค่า
  • บทที่ 6 เศรษฐกิจพอเพียง
  • บทที่ 7 เศรษฐกิจชุมชนในประเทศไทย
  • บทที่ 8 แผนที่ และภาพภ่าย
  • บทที่ 9 จังหวัดของเรา
  • บทที่ 10 สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด สภาพแวดล้อมรอบตัวเรา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น