วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

***ข้อสอบ พลศึกษา ม.1***

***ข้อสอบ พลศึกษา ม.1***
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การเคลื่อนไหวร่างกาย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การพัฒนาทักษะการเล่นกีฬา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กีฬากระบี่กระบอง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กีฬาเทเบิลเทนนิส
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การออกกำลังกาย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 กิจกรรมนันทนาการ

1 ความคิดเห็น:

 1. Civil Lab Equipment Manufacturer is the leading Manufacturer, Supplier and Exporter of Civil Engineering Lab Equipments or instruments. Established in 2005.

  Mob: +91-9891445495, +91-8448366515, +918587026175
  Phone : +91-11-23657121
  Website : http://setestindia.com, http://civillabequipmentmanufacturer.com

  ตอบลบ