วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

Math-p1-Lesson6-9

แบบฝึกทักษะการบูรณาการการอ่าน การคิดเลขสู่การแก้โจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ป.1 - 
เรื่องที่ 6 การบวก และการลบจำนวนนับที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 100 (โจทย์ปัญหาการลบที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100) - ชุดที่ 9
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น