วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาวิทยาศาสตร์ - หน่วยที่ 3 วัสดุรอบตัว

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาวิทยาศาสตร์ - หน่วยที่ 3 วัสดุรอบตัว


Download เป็น PDF File                         เฉลย
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น