วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2566

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูล

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 12 การวิเคราะห์ และการนำเสนอข้อมูล



Download เป็น PDF File                      เฉลย


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น