ข้อสอบ วิทยาศาสตร์ ป.6

***สรุปเข้มเตรียมสอบ ป.6 (วิชาวิทยาศาสตร์)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 8)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 7)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 6)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 5)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 4)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 3)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์ (ชุดที่ 1)*****ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6(ปลายภาค) - วิชาวิทยาศาสตร์******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาวิทยาศาสตร์***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น