ข้อสอบ พระพุทธศาสนา ป.2

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 3) ******แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 2) ***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1) ***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาพระพุทธศาสนา ป.2 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาพระพุทธศาสนา)***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2(ปลายภาค) - วิชาพระพุทธศาสนา******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาพระพุทธศาสนา***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น