ข้อสอบ ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.1

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฏศิลป์ ป.1 (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาทัศนศิลป์ ป.1)***
***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาดนตรี - นาฏศิลป์ ป.1)***
***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาศิลปะ***
***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชา ศิลปะ ดนตรี และนาฎศิลป์ ***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น