ข้อสอบ ภาษาไทย ป.3

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - หลักภาษาไทย ป.3 (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.3 - วิชาภาษาไทย (ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ) - ชุดที่ 1***

ภาษาพาที


วรรณคดีลำนำ


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 (ปลายภาค) - วิชาภาษาไทย***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาภาษาไทย***


8 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ11 กันยายน 2559 10:13

    ขอบคุณค่ะ เป็นตัวช่วย ครูคนเดียวสอน 3 ชั้น ทุกวิชา

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ24 กันยายน 2559 03:14

    ขอบคุณมากๆ เลยค่ะ สามารถนำมาทบทวนให้กับลูกชายได้เลยค่ะ

    ตอบลบ