วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

math-p3-lesson8-test-key

คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2) - บทที่ 8 การตวง - แบบทดสอบ (เฉลย)


math-p3-lesson8-test

คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2) - บทที่ 8 การตวง - แบบทดสอบ


Download เป็น PDF File                   เฉลยDownload เป็น PDF File                   เฉลย

math-p3-lesson8-ex-key

คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2) - บทที่ 8 การตวง - แบบฝึกหัด (เฉลย)math-p3-lesson8-ex

คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2) - บทที่ 8 การตวง - แบบฝึกหัด
math-p3-lesson6-test-key

คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2) - บทที่ 7 การชั่ง - แบบทดสอบ (เฉลย)


math-p3-lesson6-test

คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2) - บทที่ 7 การชั่ง - แบบทดสอบ
วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ath-p3-lesson7-ex-key

คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2) - บทที่ 7 การชั่ง - แบบฝึกหัด (เฉลย)


math-p3-lesson7-ex

คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2) - บทที่ 7 การชั่ง - แบบฝึกหัด


math-p3-lesson6-test-key

คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2) - บทที่ 6 การวัดความยาวและอุณหภูมิ - แบบทดสอบ (เฉลย)


math-p3-lesson6-test

คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2) - บทที่ 6 การวัดความยาวและอุณหภูมิ - แบบทดสอบ


Download เป็น PDF File                        เฉลย

Download เป็น PDF File                        เฉลย


math-p3-lesson6-ex-test

คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2) - บทที่ 6 การวัดความยาวและอุณหภูมิ - แบบฝึกหัด (เฉลย)
math-p3-lesson6-ex

คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2) - บทที่ 6 การวัดความยาวและอุณหภูมิ - แบบฝึกหัด
คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2) - บทที่ 5 เงิน - แบบทดสอบ (เฉลย)

คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2) - บทที่ 5 เงิน - แบบทดสอบ (เฉลย)


คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2) - บทที่ 5 เงิน - แบบทดสอบ

คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 2) - บทที่ 5 เงิน - แบบทดสอบ