ป.2

***รวมข้อสอบ - แบบฝึกหัด - ใบงาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ***
 • ภาษาไทย
  • ภาษาไทย ป.2 (ชุดที่ 1)
  • ภาษาไทย ป.2 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน
  • ภาษาไทย ป.2 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบปลายภาคเรียน


 • คณิตศาสตร์
  • คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)
  • คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน
  • คณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบปลายภาคเรียน

 • วิทยาศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)
  • วิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน
  • วิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1) - แบบฝึกหัดท้ายบทเรียน
  • วิทยาศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบปลายภาคเรียน

 • สังคมศึกษา
  • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 (ชุดที่ 1)
  • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน
  • สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ป.2 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบปลายภาคเรียน


 • สุขศึกษาและพลศึกษา
  • สุขศึกษา และพลศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1)
  • สุขศึกษา และพลศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน
  • สุขศึกษา และพลศึกษา ป.2 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบปลายภาคเรียน

 • ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
  • ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.2 (ชุดที่ 1)
  • ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.2 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน
  • ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ ป.2 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบปลายภาคเรียน
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น