ข้อสอบ ป.4 (คณิตศาสตร์)

***รวมข้อสอบคณิตศาสตร์ ป.4***

***บทที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000

***บทที่ 2 การบวกและการลบ

***บทที่ 3 รูปเรขาคณิต

***บทที่ 4 การคูณ

***บทที่ 5 การหาร


***บทที่ 6 ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูล


***บทที่ 7 การวัดความยาว


***บทที่ 8 การชั่ง

***บทที่ 9 การตวง

***บทที่ 10 พื้นที่***บทที่ 11 เงิน

***บทที่ 12 เศษส่วน

***บทที่ 13 เวลา***บทที่ 14 ทศนิยม

***บทที่ 15 การบวก ลบ คูณ หาร ระคน

1 ความคิดเห็น: