ข้อสอบ สังคม ป.4

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4(ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.4 - วิชาสังคมศึกษา***

1 ความคิดเห็น:

  1. เฉลยในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไม่มีเฉลยครับเพราะดันไปซ้ำกับหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

    ตอบลบ