ข้อสอบ สังคม ป.4

***ข้อสอบ ป.4 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 2)***

***สังคมศึกษา ป.4 (ชุดที่ 1) - แบบทดสอบท้ายบทเรียน***


1 ความคิดเห็น:

  1. เฉลยในสาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ไม่มีเฉลยครับเพราะดันไปซ้ำกับหน่วยการเรียนรู้ที่ 1

    ตอบลบ