ข้อสอบ สังคม ป.3

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 6)******แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 5)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 4)******แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 3)***
***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 1)***
***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.3 (ชุดที่ 2)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.3 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาสังคมศึกษา***

1 ความคิดเห็น: