วันเสาร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2560

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000

ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.3 - วิชาคณิตศาสตร์ - หน่วยที่ 3 การลบจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน 100,000


Download เป็น PDF File                    เฉลยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น