ข้อสอบ สุขศึกษา ป.5

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1)******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภาค) - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ***

  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 (ปลายภาค) - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ 1 
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 (ปลายภาค) - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ 2
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 (ปลายภาค) - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (เฉลย)***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา***


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น