ข้อสอบ สังคม ป.1

***ข้อสอบวิชาสังคมศึกษาฯ ป.1***


***แนวข้อสอบ - วิชาสังคมศึกษา ป.1***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 3)***

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 2)******แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน (วิชาสังคมศึกษา ป.1)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 4)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 3)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.1 (ชุดที่ 2)***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.1 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา***

***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.1 - วิชาสังคมศึกษา***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น