ข้อสอบ สุขศึกษา ป.5

***ข้อสอบ สุขศึกษา และพลศึกษา ป.5******แนวข้อสอบ - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.5***


***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ป.5 (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.5 (วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา)******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5(ปลายภาค) - วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ***
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 (ปลายภาค) - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ 1 
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 (ปลายภาค) - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชุดที่ 2
  • ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 (ปลายภาค) - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (เฉลย)***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.5 - วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น