ข้อสอบ สังคมศึกษา ป.6

***ใบความรู้ - ใบงาน ประจำบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.6***
***ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ฯ ป.6******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 5) ***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 4) ***


***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 3)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาสังคมศึกษา ป.6 (ชุดที่ 2)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน ป.6 - วิชาสังคมศึกษา (ชุดที่ 1)***


***แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.6 (วิชาสังคมศึกษา)******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 (ปลายภาค) - วิชาสังคมศึกษา******ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.6 - วิชาสังคมศึกษา***
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น