ข้อสอบ คณิตศาสตร์ ป.2

***แบบทดสอบปลายภาคเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 2)***
***แบบทดสอบท้ายบทเรียน - วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 (ชุดที่ 1)******แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียน ป.2 (วิชาคณิตศาสตร์)***


***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2(ปลายภาค) - วิชาคณิตศาสตร์***
***ข้อสอบมาตรฐานชั้น ป.2 - วิชาคณิตศาสตร์***

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น