แบบฝึกหัด ป.1 (วิทยาศาสตร์)

***รวมแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์ ป.1***

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สิ่งที่อยู่รอบตัวเรา
  • แบบฝึกหัดชุดที่ 1
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 พืชและสัตว์รอบตัว
  • แบบฝึกหัดชุดที่ 1

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ร่างกายของเรา
  • แบบฝึกหัดชุดที่ 1

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ของเล่น ของใช้
  • แบบฝึกหัดชุดที่ 1

 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ท้องฟ้า และดวงดาว
  • แบบฝึกหัดชุดที่ 1


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น