วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ภาษาไทย ป.2 - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1)***

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน ภาษาไทย ป.2 - ภาษาพาที และวรรณคดีลำนำ (ชุดที่ 1)***

ภาษาพาที
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ำใส
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ใจหาย
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ครัวป่า
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กลัวทำไม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ชีวิตใหม่
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 มีน้ำใจ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 นักคิดสมองใส
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 โลกร้อน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 รักพ่อรักแม่
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 เข็ดแล้ว
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 11 เด็กดี
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 12 ชาติของเรา

วรรณคดีลำนำ
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ดอกสร้อยแสนงาม
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 นิทานอ่านใหม่
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 รื่นรสสักวา
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ไก่แจ้แซ่เสียง
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภาพวาดของสีเทียน
 • หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ยายกะตา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น