วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

math-test-prathom3

***แบบทดสอบท้ายบทเรียน คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1)***

 • บทที่ 1 จำนวนนับไม่เกิน 100,000
 • บทที่ 2 การบวกและการลบ
 • บทที่ 3 การคูณ
 • บทที่ 4 การหาร
 • บทที่ 5 เงิน
 • บทที่ 6 การวัดความยาวและอุณหภูมิ
 • บทที่ 7 การชั่ง
 • บทที่ 8 การตวง
 • บทที่ 9 เวลา
 • บทที่ 10 รูปเรขาคณิต
 • บทที่ 11 จุด ส่วนของเส้นตรง เส้นตรง รังสี มุม
 • บทที่ 12 แบบรูปและความสัมพันธ์
 • บทที่ 13 การบวก ลบ คุณ หาร ระคน
 • บทที่ 14 ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น