วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

math-prathom3-lesson6-test

แบบทดสอบท้ายบทเรียน คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - บทที่ 6 การวัดความยาวและอุณหภูมิ


Download เป็น PDF File                     เฉลย
Download เป็น PDF File                     เฉลยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น