วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2560

math-prathom3-lesson14-test

แบบทดสอบท้ายบทเรียน คณิตศาสตร์ ป.3 (ชุดที่ 1) - บทที่ 14 ข้อมูล และการนำเสนอข้อมูล


Download เป็น PDF File                        เฉลย


Download เป็น PDF File                        เฉลยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น